TEK

K&K

Büro Service

home, house, building, property, rent Icon
Office Desk with Office Accessories

Oferuję usługi w zakresie Spraw pisemnych

i telefonicznych związanych bezpośrednio z zewnętrznymi jednostkami Administracji Publicznej oraz wsparcie językowe w trakcie wizyt

m.in w urzędach,

klinikach

jak i u lekarza.

flag: Poland
flag: Germany